Zonlicht, vitamine D en slaapkwaliteit

Onvoldoende of excessieve lengte van de slaap wordt geassocieerd met chronische fysieke of mentale ziektebeelden, zoals obesitas, diabetes, metabool syndroom, depressie en psychiatrische aandoeningen.

De slaapduur wordt voornamelijk bepaald door het circadiaanse ritme. De interne klok die dat ritme reguleert staat onder sterk onder invloed van de melatoninespiegel, die wordt gecontroleerd door blootstelling aan (dag)licht. Dientengevolge speelt blootstelling aan zonlicht, naast de vele factoren die de slaapkwaliteit beïnvloeden, een belangrijke rol bij bepaling van onze slaaptijd. Blootstelling aan zonlicht is eveneens betrokken bij de productie en activatie van 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D).
Personen die weinig in het zonlicht komen zouden een goede vitamine D spiegel moeten handhaven om een juiste slaapduur voor hun gezondheid te realiseren.

"Zonlicht heeft een belangrijke rol bij bepaling van onze slaaptijd."

Ongunstige slaapduur door lagere vitamine D-spiegel

De relatie tussen zonlicht, vitamine D-status en slaapduur bij mensen is onderwerp van diverse studies. Bij een transversaal onderzoek onder ruim 14 duizend Koreanen is bijvoorbeeld gekeken naar verbanden tussen zonlicht, vitamine D en slaapkwaliteit. Na correctie voor verstorende demografische factoren, fysieke karakteristieken, leefstijl- en sociaal-demografische factoren constateerde men dat personen met weinig zonlichtblootstelling en met excessieve lengte van de slaap lagere vitamine D-spiegels hadden dan individuen met een normaal slaappatroon.1

Betere slaapregulatie door vitamine D-suppletie

Aan de hand van een gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde studie onder 89 proefpersonen jonger dan 50 jaar met slaapproblemen werd daarnaast het effect van vitamine D-suppletie onderzocht. De interventiegroep van 44 personen ontving eenmaal per twee weken een dosis van 50.000 IE (=1250 mcg) gedurende 8 weken. Middels gevalideerde vragenlijsten stelden de onderzoekers aan het eind van de studie vast dat de suppletiegroep een betere slaapkwaliteit en slaapduur ervaarde dan de placebogroep.2

Prof. dr. Roelof Hut in het online seminar ‘Chronobiologie‘.

Online seminar

'Chronobiologie'

Full-colour syllabi met de sheets van de presentatie ontvangt u per post.

2 presentaties: prof. dr. Roelof Hut  & dr. Marijke C.M. Gordijn

21 dagen toegang tot de video-opnamen van dit online seminar (ca 4 uur)

Volg het online seminar op het moment dat u dat het beste uitkomt.

Toegang tot het online seminar: € 69,- 

Referenties

[1] Choi JH et al. Relationship between Sleep Duration, Sun Exposure and Serum 25-Hydroxyvitamin D Status: A Cross-sectional Study. Scientific Reports Nature Research 10, 2020

[2] Majid MS et al. The effect of vitamin D supplement on the score and quality of sleep in 20–50 year-old people with sleep disorders compared with control group, Nutritional Neuroscience, 21(7), 511-519, 2018