Onze toekomst vraagt om meer bewustzijn over gezondheid

Genezing van ziekte, preventie, de balans tussen lichaam en geest…
Optimale gezondheid en levenskwaliteit – de ultieme wens van ieder mens – vraagt om meer bewustzijn en kennis. De daarmee verbonden visie dat het ondersteunen van de fysiologie kan bijdragen aan het voorkomen of (deels) omkeren van pathologie, verlegt ook de aandacht naar andere interventies die liggen binnen de leefstijl, voeding, psyche, gedrag en milieu. En daarvoor is het nodig om onze kennis over gezondheid en de samenhang van factoren regelmatig te heroverwegen.

ReThink wil middels seminars en evenementen kennis bijeenbrengen met onderzoekers, instituten en (para)medische professionals, om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg en de samenleving.
Kritisch, met een integere kijk en met een open hart.

In één keer inschrijven voor alle seminars in 2020 met € 50 korting

Bent u geïnteresseerd, schrijf u dan gelijk in voor de 5 seminars die ReThink in 2020 organiseert en ontvang een korting van 50 euro. De ervaring leert dat zeer veel beroepsverenigingen de seminars zullen accrediteren.

Seminars

ReThink organiseert voor professionele zorgverleners verschillende seminars op het vlak van gezondheidszorg, die ofwel vakinhoudelijke en wetenschappelijke verdieping brengen ofwel inspirerend zijn en voor eye-openers zorgen.
Uitgenodigde sprekers behoren tot de top van hun vakgebied. Experts met een visie die in staat zijn om hun kennis boeiend te presenteren.

zaterdag 1 februari 2020

Chronisch geneesmiddelen gebruik: oorzaak van bijwerkingen en impact van stress

Verschillende inzichten in de metabolisatie van geneesmiddelen alsook chronisch gebruik

zaterdag 28 maart 2020

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw: gevolgen voor het pasgeboren kind?

Verschillende microbiomen bij de zwangere vrouw en het belang van de initiële kolonisatie bij de pasgeborene

zaterdag 20 juni 2020

Genetische, epigenetische en mitochondriale aspecten in het ontstaan van (borst)tumoren

Verschillende mitochondriale aspecten in het ontstaan van tumoren

Seminars met accreditatie.
Wanneer u deelneemt aan een seminar van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat.
ReThink vraagt bij de passende beroepsvereniging(en) of koepelorganisatie(s) altijd accreditatie aan.