Onze toekomst vraagt om meer bewustzijn over gezondheid

Genezing van ziekte, preventie, de balans tussen lichaam en geest…
Optimale gezondheid en levenskwaliteit – de ultieme wens van ieder mens – vraagt om meer bewustzijn en kennis. De daarmee verbonden visie dat het ondersteunen van de fysiologie kan bijdragen aan het voorkomen of (deels) omkeren van pathologie, verlegt ook de aandacht naar andere interventies die liggen binnen de leefstijl, voeding, psyche, gedrag en milieu. En daarvoor is het nodig om onze kennis over gezondheid en de samenhang van factoren regelmatig te heroverwegen.

ReThink wil middels seminars en evenementen kennis bijeenbrengen met onderzoekers, instituten en (para)medische professionals, om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg en de samenleving.
Kritisch, met een integere kijk en met een open hart.

Seminars

ReThink organiseert voor professionele zorgverleners verschillende seminars op het vlak van gezondheidszorg, die ofwel vakinhoudelijke en wetenschappelijke verdieping brengen ofwel inspirerend zijn en voor eye-openers zorgen.
Uitgenodigde sprekers behoren tot de top van hun vakgebied. Experts met een visie die in staat zijn om hun kennis boeiend te presenteren.

20201003

Gewrichtsklachten bij jong en oud: Immuniteit versus slijtage

De meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat

20201023

Training: Schildklierdiagnostiek: de stand van zaken

Schildklieraandoeningen komen vaak voor in de medische praktijk, ofschoon de symptomatologie niet altijd wordt (h)erkend.

20201031

Training: Praktijkdag IBD Rotterdam 31-10-2020

Deze praktijkdag, volledig in het teken van de inflammatoire darmproblematiek (IBD), heeft bijzondere aandacht voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.

Seminars met accreditatie.
Wanneer u deelneemt aan een seminar van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat.
ReThink vraagt bij de passende beroepsvereniging(en) of koepelorganisatie(s) altijd accreditatie aan.