Health Consciousness Community

Onze toekomst vraagt om meer bewustzijn over gezondheid.

Genezing van ziekte, preventie, de balans tussen lichaam en geest……werkelijke gezondheid, die in harmonie is met de ‘code van de natuur’, vraagt om meer bewustzijn en kennis. De daarmee verbonden visie dat het ondersteunen van de fysiologie bij kan dragen aan het voorkomen of omkeren van pathologie, verlegt de aandacht en zoektocht naar andere interventies die liggen binnen de leefstijl, psyche, gedrag, milieu en voedingsgerelateerde stoffen. En daarvoor is het nodig om onze kennis over gezondheid en de samenhang van factoren continu te heroverwegen.

ReThink is een kennisplatform voor gezondheidsprofessionals waar dat bewustzijn dagelijks groeit. ReThink deelt deze kennis met professionele zorgverleners, zoals artsen, paramedici en therapeuten.
Kritisch, met een integere kijk en met een open hart.

Seminars

ReThink organiseert voor professionele zorgverleners verschillende seminars op het gebied van gezondheid die voor eye-openers zorgen. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem tot het belang van glutathion. Van het voorkomen van bijwerkingen bij kanker tot gezond ouder worden. Uitgenodigde sprekers behoren tot de top van hun vakgebied. Visionaire experts die in staat zijn om de complexiteit van gezondheid en ziekte voor iedere professional begrijpelijk én aantrekkelijk te maken.

zaterdag 28 september 2019

Allergische reacties en intoleranties

Ze kunnen zich uiten in een onschuldige nies of in een levensbedreigende anafylactische shock. Allergische reacties zijn heel divers en dit zowel in oorsprong als in de symptomen d...

Seminars met accreditatie.
Wanneer u deelneemt aan een seminar van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat.
ReThink heeft bij de meerdere beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd.
Op de afzonderlijke pagina’s van de seminars vindt u meer over deze beroepsverenigingen.