Om echte gezondheid te kunnen begrijpen, moeten we soms anders denken.

Over Rethink

Onze toekomst vraagt om meer bewustzijn over gezondheid.

Genezing van ziekte, preventie, de balans tussen lichaam en geest…
Optimale gezondheid en levenskwaliteit – de ultieme wens van ieder mens – vraagt om meer bewustzijn en kennis. De daarmee verbonden visie dat het ondersteunen van de fysiologie kan bijdragen aan het voorkomen of (deels) omkeren van pathologie, verlegt ook de aandacht naar andere interventies die liggen binnen de leefstijl, voeding, psyche, gedrag en milieu. En daarvoor is het nodig om onze kennis over gezondheid en de samenhang van factoren regelmatig te heroverwegen.

ReThink wil middels seminars en evenementen kennis bijeenbrengen met onderzoekers, instituten en (para)medische professionals, om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg en de samenleving.
Kritisch, met een integere kijk en met een open hart.

Waardevolle seminars

ReThink organiseert voor professionele zorgverleners verschillende seminars op het vlak van gezondheidszorg, die ofwel vakinhoudelijke en wetenschappelijke verdieping brengen ofwel inspirerend zijn en voor eye-openers zorgen. Uitgenodigde sprekers behoren tot de top van hun vakgebied. Experts met een visie die in staat zijn om hun kennis boeiend te presenteren.

Bekijk het overzicht van de seminars die in de komende tijd georganiseerd gaan worden en waar u van harte welkom bent om te luisteren, vragen te stellen of te discussiëren met collega’s.

Seminars met accreditatie

Wanneer u deelneemt aan een seminar van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat. ReThink vraagt bij de passende beroepsvereniging(en) of koepelorganisatie(s) altijd accreditatie aan.

Onze toekomst vraagt om meer bewustzijn over gezondheid