maandag 18 mei 2026 16:00 - dinsdag 16 februari 2027 17:00

WETENSCHAPPELIJK WEBINAR

Online

Inhoud wetenschappelijk webinar:
– Presentatie Robert van Esch MSc. (60 min.)
– Link om de presentatie op een later tijdstip te bekijken.

Robert

Depressie en stressregulatie
Robert van Esch MSc.
Duur: ca. 1 uur

Oestrogeendominantie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

OESTROGENE DOMINANTIE en DETOXIFICATIE: Hoe, wat en dan ?

In de praktijk wordt vaak gesproken over oestrogeendominantie bij vrouwen. Meestal wordt dan verwezen naar bepaalde symptomen. Wat wordt eigenlijk met deze vorm van dominantie bedoeld, welke factoren spelen hierbij een rol en welke consequenties zijn hieraan verbonden ? Overwegend kan sprake zijn van te veel oestrogene verbindingen, onvoldoende progesteronproductie, verstoorde hormoonafbraak en/of een combinatie van betreffende factoren. Hoe hierbij onderscheid te maken en het lichaam te helpen ?

Tijdens het webinar wordt gedetailleerd stil gestaan bij de verschillende oorzaken in relatie tot de verstoorde stofwisseling van oestrogenen en de belangrijke rol die is weggelegd voor de fasedetoxificatie.

Besproken wordt onder meer:

  • De rol van aromatase en receptorgevoeligheid;
  • Betrokkenheid van het microbioom bij hormonale detoxificatie;
  • De impact van endocrine disrupting chemicals.

 

Je kunt dit nu terugkijken
Dit webinar is al geweest, maar je kunt jezelf nog steeds inschrijven. Je ontvangt de terugkijklink dan per mail.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Oestrogeendominantie’

 


De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.