donderdag 16 mei 2024 16:00 - 17:00

WETENSCHAPPELIJK WEBINAR

Live te bekijken op donderdag 16 mei 2024
16:00 – 17:00 uur

Inhoud wetenschappelijk webinar:
– Presentatie Robert van Esch MSc. (60 min.)
– Link om de presentatie op een later tijdstip te bekijken.

Robert

Depressie en stressregulatie
Robert van Esch MSc.
Duur: ca. 1 uur

Oestrogeendominantie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

OESTROGENE DOMINANTIE: Hoe, wat en dan ?

In de praktijk wordt vaak gesproken over oestrogeendominantie bij vrouwen. Meestal wordt dan verwezen naar bepaalde symptomen. Wat wordt eigenlijk met deze vorm van dominantie bedoeld, welke factoren spelen hierbij een rol en welke consequenties zijn hieraan verbonden ? Overwegend kan sprake zijn van te veel oestrogene verbindingen, onvoldoende progesteronproductie, verstoorde hormoonafbraak en/of een combinatie van betreffende factoren. Hoe hierbij onderscheid te maken ?

Tijdens het webinar wordt gedetailleerd stil gestaan bij de verschillende oorzaken in relatie tot de verstoorde stofwisseling van oestrogenen en de belangrijke rol die is weggelegd voor de fasedetoxificatie.

Besproken wordt onder meer:

·       De rol van aromatase en receptorgevoeligheid;
·       Betrokkenheid van het microbioom bij hormonale detoxificatie;

·       De impact van endocrine disrupting chemicals.

Kun je er niet live bij zijn?
Je kunt je dan nog steeds aanmelden voor het webinar via onderstaand formulier. Je ontvangt dan een link zodat je hem op een later tijdstip kunt terugkijken.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Oestrogeendominantie’
Donderdag 16 mei 2024
16:00 – 17:00 uur

 


De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.

Ticket TypePriceCart
Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Gegarandeerd99.00Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Onder voorbehoud99.00