zondag 8 juni 2025 16:21 - donderdag 8 januari 2026 17:00

WETENSCHAPPELIJK WEBINAR

Meld je aan voor het webinar, je ontvangt
dan een link om het webinar terug te kijken.

Inhoud wetenschappelijk webinar:
– Presentatie Robert van Esch (60 min.)
– Link om de presentatie op een later tijdstip te bekijken.

Robert

Metabool syndroom
Robert van Esch MSc.
Duur: ca. 1 uur

Evolutie vs. Metabool syndroom

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen.

Het metabool syndroom, ook wel insulineresistentie-syndroom genoemd, is een metabole aandoening waarbij het energieverbruik en de energieopslag zijn verstoord. De diagnose metabool syndroom wordt gesteld als er sprake is van abdominale obesitas plus ten minste twee van vier specifieke afwijkingen, waaronder een hoge bloeddruk en verstoorde spiegels van bloedvetten. De wereldwijde prevalentie van het metabool syndroom is dusdanig dat kan worden gesproken van een pandemie. De medische wetenschap zoekt naar verklaringen voor de predispositie van metabole stoornissen en naar oplossingen voor preventie en effectieve behandeling. Het is zinvol om daarbij te kijken naar onze evolutionaire programmering omdat het metabool syndroom sterk gebonden lijkt te zijn aan epigenetische veranderingen in ons huidige tijdperk.

In dit wetenschappelijk webinar leer je:
  • Welke verklaringsmodellen ten grondslag liggen aan de ontstaansgeschiedenis van het metabool syndroom;
  • Hoe vetcellen een cruciale rol vervullen bij probleem en oplossing;
  • Welke interventies op termijn het meest duurzaam kunnen zijn.

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en Ilse
Omdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.

Nu terugkijken

Dit webinar is al geweest, maar je kunt jezelf nog steeds aanmelden. Je ontvangt dan een link om het webinar terug te kijken via de mail.

 


De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.

Ticket TypePriceCart
Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Onder voorbehoud99.00Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Gegarandeerd99.00