donderdag 12 september 2024 16:00 - 17:00

WETENSCHAPPELIJK WEBINAR

Meld je aan voor het webinar, je ontvangt
dan een link om het webinar terug te kijken.

Inhoud wetenschappelijk webinar:
– Presentatie Robert van Esch MSc. (60 min.)
– Link om de presentatie op een later tijdstip te bekijken.

Robert

Depressie en stressregulatie
Robert van Esch MSc.
Duur: ca. 1 uur

Depressie en stressregulatie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Serotonine en depressie: feit of fictie ?

 

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen tussen 18 en 75 jaar in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer negen procent van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 jaar hebben de grootste kans op een depressie. De Serotoninehypothese die in de loop der jaren zestig werd gepostuleerd en waarmee een tekort aan serotonine werd geduid als een voorname, zo niet de voornaamste oorzaak van depressie is in de laatste decennia steeds meer onder druk komen te staan. Ofschoon antidepressivakunnen ingrijpen op het serotoninesysteem is blijkbaar nog geen keihard bewijs gevonden dat bij depressies enkel en alleen iets mis is met de spiegels van neurogene amines in het brein. Hoewel het beeld bij de etiologie van depressie complex en multifactorieel is, valt uit studies op te maken dat de serotoninestofwisseling ten hoogste een schakel is.

Tijdens het webinar komen onder meer aan bod:

·       De serotoninehypothese;
·       De relatieve betekenis van de serotoninestofwisseling;
·       Holistische benadering van de pathofysiologie van depressie.

 

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Depressie en stressregulatie’

 


De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.

Ticket TypePriceCart
Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Gegarandeerd99.00Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Onder voorbehoud99.00