zondag 5 oktober 2025 11:10

ONLINE SEMINAR

Deneef

Ons immuunsysteem en chronische inflammatie: inflammaging
Dr. Jacques Deneef
Burgerlijk ingenieur, biochemicus en dr. in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde
Duur: ca. 2 uur

Robert

Auto-immuniteit begrijpen: genetica of logica
Robert van Esch MSc.
KPNI-therapeut en heeft een master in de PsychoNeuroImmunologie (PNI)
Duur: ca. 1,5 uur

Ons immuunsysteem en chronische inflammatie

Dr. Jacques Deneef: Inflammaging

In de loop van de 20e eeuw vond bij de mens een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit plaats, maar ook een verhoging van de levensverwachting. Het sterftecijfer door kanker stijgt van het midden van het leven tot ongeveer de leeftijd van tachtig en neemt daarna vervolgens af, terwijl de sterfte aan infectieziekten tot op hoge leeftijd aanzienlijk is. Deze gevoeligheid voor infecties is waarschijnlijk te wijten aan veranderingen in de aangeboren en adaptieve immuniteit tijdens het ouder worden. Zo vindt men bijvoorbeeld een stabiliteit van het aantal T-lymfocyten ondanks de thymus-involutie, een toename van auto-immuniteitsverschijnselen, een afname van het aantal B-lymfocyten en een toename van pro-inflammatoire cytokines. Deze immunologische veranderingen zijn ook verantwoordelijk voor een slechtere reactie op vaccinaties en een chronische ontstekingsaandoening, “inflammaging” genoemd.


Inflammaging 
resulteert in een overexpressie van pro-inflammatoire cytokines. Die overexpressie correleert met het verschijnen van chronische ziektebeelden, zoals atherosclerose, diabetes, kanker en neurodegeneratieve ziekten. De infectieuze hypothese stelt dat het niet de cytokines zijn die het immuunsysteem verouderen, maar wel de herhaalde infectieuze stimuli, waarvan zij slechts de getuige zijn. De noodzaak om latente infecties onder controle te houden, zou de oorzaak kunnen zijn van het pro-inflammatoire milieu bij ouderen. Ook speelt chronische ontsteking een grote rol in het ontstaan van mitochondriale schade. Bovendien hebben recente studies aangetoond dat bij inflammaging fibroblasten zich ophopen in verschillende weefsels en pro-inflammatoire mediatoren afscheiden, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die het verouderingsproces versnelt.

De presentatie van dr. Deneef zal een helder overzicht bieden van de fysiologische processen die verantwoordelijk zijn voor deze vorm van veroudering en hoe natuurlijke stoffen hierop kunnen inwerken.

 

Robert van Esch MSc.: Auto-immuniteit begrijpen: genetica of logica

Het immuunsysteem is een complex netwerk van cellen, weefsels en organen, dat dient als het verdedigingsmechanisme van het lichaam tegen schadelijke ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen. De primaire rol is om deze indringers te identificeren en te elimineren, waardoor we gezond en vrij van ziekten blijven. In sommige gevallen kan het immuunsysteem echter niet goed functioneren en gaat ten onrechte eigen cellen en weefsels aanvallen. Dit fenomeen staat bekend als auto-immuniteit, een aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Opvallend daarbij is dat de meeste auto-immuunziekten vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Hoewel de exacte oorzaak van auto-immuniteit niet volledig wordt begrepen, wordt aangenomen dat het een gevolg is van een combinatie van genetische, omgevings- en hormonale factoren. Sommige personen kunnen een genetische aanleg hebben voor het ontwikkelen van specifieke auto-immuunziekten en bepaalde omgevingsfactoren, zoals infecties of blootstelling aan bepaalde chemicaliën, kunnen de immuunrespons initiëren of verergeren. Vragen die vervolgens dienen te worden beantwoord gaan over toeval, pech of toch logica?

Tijdens het seminar is het verkrijgen van een beter begrip van de oorzaken en mechanismen achter auto-immuunziekten cruciaal voor het ontwikkelen van verbeterde diagnostische hulpmiddelen, effectieve behandelingen en mogelijk preventieve maatregelen.

Leerpunten:

  • De pathofysiologie van een auto-immuunrespons
  • De rol van het specifieke immuunsysteem in relatie tot epigenetica
  • De hormoon-specifieke benadering bij de therapeutische behandeling van auto-immuunziekte

De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.

Inhoud online programma:

1.   Je ontvangt per post de 2 full-color syllabi met de sheets van de presentatie.

2.  Toegang tot video-opnamen gedurende 28 dagen. Totaal circa 3:30 uur.

Zodra wij jouw betaling hebben ontvangen sturen wij je direct de link met toegang tot de video-opnamen. Ook sturen wij je de syllabus per post toe. Normaal gesproken zul je deze binnen enkele werkdagen ontvangen. Je hebt na aankoop 28 dagen toegang tot de video’s, rekening houdend met de verzending van de syllabus kun je het online programma minimaal 14 dagen volgen.

Online programma accreditatiepunten

Bij deelname aan een live seminar van ReThink, verstrekken wij na afloop een certificaat. ReThink vraagt accreditatie aan bij veel beroepsvereniging(en) en koepelorganisatie(s), zoals: AVIG, VBAG, NVST, VNRT, CAT, NVVT en LVNT.

 

Ondertussen hebben de volgende beroepsverenigingen al accreditatie verleend: NOAG, NWP, NVKH, Zhong, KTNO, VIV, FAGT, BATC, MBOG en NVVM.

Sprekers

Deneef

Dr. Jacques Deneef

is burgerlijk ingenieur, biochemicus en dr. in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Daarnaast is hij onder meer gespecialiseerd in micro-immunotherapie, immunologie en PNEI. Jacques is scientific consultant bij Labo’Life en Member British Society of Immunology.

Robert

Robert van Esch MSc.

volgde de Academie voor Mesologie, is kPNI-therapeut en heeft een master in de PsychoNeuroImmunologie (PNI). Ook volgde hij modules westerse Fytotherapie. Sinds 2004 voert Robert praktijk in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

Kosten online training € 69,- per persoon