zaterdag 28 oktober 2023 09:00 - 16:00 Van der Valk Breukelen (Utrecht) Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

SEMINAR

28 oktober 2023

9:00 – 16:00 uur
Van der Valk Breukelen (Utrecht)

Sprekers:

Robert van Esch MSc. & Dr. Jacques Deneef

Ons immuunsysteem en chronische inflammatie

Dr. Jacques Deneef: Inflammaging

In de loop van de 20e eeuw vond bij de mens een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit plaats, maar ook een verhoging van de levensverwachting. Het sterftecijfer door kanker stijgt van het midden van het leven tot ongeveer de leeftijd van tachtig en neemt daarna vervolgens af, terwijl de sterfte aan infectieziekten tot op hoge leeftijd aanzienlijk is. Deze gevoeligheid voor infecties is waarschijnlijk te wijten aan veranderingen in de aangeboren en adaptieve immuniteit tijdens het ouder worden. Zo vindt men bijvoorbeeld een stabiliteit van het aantal T-lymfocyten ondanks de thymus-involutie, een toename van auto-immuniteitsverschijnselen, een afname van het aantal B-lymfocyten en een toename van pro-inflammatoire cytokines. Deze immunologische veranderingen zijn ook verantwoordelijk voor een slechtere reactie op vaccinaties en een chronische ontstekingsaandoening, “inflammaging” genoemd.


Inflammaging 
resulteert in een overexpressie van pro-inflammatoire cytokines. Die overexpressie correleert met het verschijnen van chronische ziektebeelden, zoals atherosclerose, diabetes, kanker en neurodegeneratieve ziekten. De infectieuze hypothese stelt dat het niet de cytokines zijn die het immuunsysteem verouderen, maar wel de herhaalde infectieuze stimuli, waarvan zij slechts de getuige zijn. De noodzaak om latente infecties onder controle te houden, zou de oorzaak kunnen zijn van het pro-inflammatoire milieu bij ouderen. Ook speelt chronische ontsteking een grote rol in het ontstaan van mitochondriale schade. Bovendien hebben recente studies aangetoond dat bij inflammaging fibroblasten zich ophopen in verschillende weefsels en pro-inflammatoire mediatoren afscheiden, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die het verouderingsproces versnelt.

De presentatie van dr. Deneef zal een helder overzicht bieden van de fysiologische processen die verantwoordelijk zijn voor deze vorm van veroudering en hoe natuurlijke stoffen hierop kunnen inwerken.

 

Robert van Esch MSc.: Auto-immuniteit begrijpen: genetica of logica

Het immuunsysteem is een complex netwerk van cellen, weefsels en organen, dat dient als het verdedigingsmechanisme van het lichaam tegen schadelijke ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen. De primaire rol is om deze indringers te identificeren en te elimineren, waardoor we gezond en vrij van ziekten blijven. In sommige gevallen kan het immuunsysteem echter niet goed functioneren en gaat ten onrechte eigen cellen en weefsels aanvallen. Dit fenomeen staat bekend als auto-immuniteit, een aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Opvallend daarbij is dat de meeste auto-immuunziekten vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Hoewel de exacte oorzaak van auto-immuniteit niet volledig wordt begrepen, wordt aangenomen dat het een gevolg is van een combinatie van genetische, omgevings- en hormonale factoren. Sommige personen kunnen een genetische aanleg hebben voor het ontwikkelen van specifieke auto-immuunziekten en bepaalde omgevingsfactoren, zoals infecties of blootstelling aan bepaalde chemicaliën, kunnen de immuunrespons initiëren of verergeren. Vragen die vervolgens dienen te worden beantwoord gaan over toeval, pech of toch logica?

Tijdens het seminar is het verkrijgen van een beter begrip van de oorzaken en mechanismen achter auto-immuunziekten cruciaal voor het ontwikkelen van verbeterde diagnostische hulpmiddelen, effectieve behandelingen en mogelijk preventieve maatregelen.

Leerpunten:

  • De pathofysiologie van een auto-immuunrespons
  • De rol van het specifieke immuunsysteem in relatie tot epigenetica
  • De hormoon-specifieke benadering bij de therapeutische behandeling van auto-immuunziekte

Sprekers

Deneef

Dr. Jacques Deneef

is burgerlijk ingenieur, biochemicus en dr. in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Daarnaast is hij onder meer gespecialiseerd in micro-immunotherapie, immunologie en PNEI. Jacques is scientific consultant bij Labo’Life en Member British Society of Immunology.

Robert

Robert van Esch MSc.

volgde de Academie voor Mesologie, is kPNI-therapeut en heeft een master in de PsychoNeuroImmunologie (PNI). Ook volgde hij modules westerse Fytotherapie. Sinds 2004 voert Robert praktijk in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

Aanmelden

Live seminar

Live seminar
zaterdag 28 oktober 2023

Inclusief lunch, full-color syllabus, koffie, thee, water, fruit en snacks

 

Ticketprijs € 99,- per persoon

Online programma accreditatiepunten

Bij deelname aan een live seminar van ReThink, verstrekken wij na afloop een certificaat. ReThink vraagt accreditatie aan bij veel beroepsvereniging(en) en koepelorganisatie(s), zoals: AVIG, MBOG, NOAG, NVKH, KTNO, VBAG, NVST, VVET, FAGT, BATC, NVVM, VNRT, CAT, NVVT en LVNT, NWP en Zhong.

 

Ondertussen hebben de volgende beroepsverenigingen al accreditatie verleend: NOAG, NVKH, Zhong, KTNO, LvNT, FAGT, VBAG, VNRT, NAAV, BATC, CAT, MBOG en NVVM.

 

Dit seminar worden georganiseerd door ReThink Foundation en wordt gesponsord door Nutriphyt en Nutalis (Logic of Nature).

Zaterdag
28 oktober 2023

Van der Valk Breukelen (Utrecht)
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen

live seminar