Probiotica effectief bij pasgeborenen?

Ilse van Bladel

Ilse van Bladel
Orthomoleculair therapeut

Op neonatale intensivecareafdelingen in het ziekenhuis wordt veel gebruik gemaakt van antibiotica. Antibiotica kennen echter ook bijwerkingen. In ziekenhuizen waarin complementaire geneeskunde geïntegreerd met reguliere geneeskunde wordt aangeboden, blijken complementaire middelen, zoals probiotica, effectiever te zijn bij pasgeborenen met infecties dan antibiotica.

Inhoudsopgave

  • Antibiotica- versus probioticagebruik
  • Retrospectieve analyse
  • Gunstige resultaten
  • Conclusies
  • Meer weten: live seminar
  • Bron

Antibiotica- versus probioticagebruik

Het gebruik van antibiotica is wijdverspreid op neonatale intensivecareafdelingen. Artsen met een opleiding in complementaire geneeskunde schrijven daarentegen juist aanzienlijk minder antibioticavoor. De studie van Vagedes et al. heeft onderzocht of een neonatale intensive-careafdeling die complementaire geneeskunde integreert inderdaad minder antibiotica voorschrijft. Ook is gekeken of dit andere uitwerkingen had dan antibioticagebruik.

Retrospectieve analyse

De studie bestond uit een retrospectieve analyse van de behandeling van pasgeborenen met een infectie in een neonatale intensivecareunit van een Duits ziekenhuis voor integratieve geneeskunde. Tussen 2014 en 2017 werden 1.086 van de 7.778 levendgeborenen opgenomen, waarvan 246 de diagnose van een vermoede of bevestigde infectie kregen. Het aantal baby’s dat antibiotica toegepast kreeg, was zeer laag in vergelijking met diverse andere ziekenhuizen in Europa, Noord-Amerika en Australië (bijvoorbeeld 14,3% in de integratieve aanpak versus gemiddeld 30,9% in alle NICU’s in dezelfde staat in Duitsland).

Gunstige resultaten

Uit de analyse bleek dat pasgeborenen met een infectie die met antibiotica werden behandeld vaker koorts hadden en afwijkende laboratoriumwaarden vertoonden vergeleken met de baby’s die zonder antibiotica werden behandeld. Bij het gebruik van complementaire geneesmiddelen werden bovendien geen bijwerkingen vermeld. De bevindingen van deze studie bevestigen het verband tussen de praktijk van integratieve geneeskunde en een verminderd gebruik van antibiotica bij pasgeborenen.

Conclusies

Artsen die zijn opgeleid in de complementaire geneeskunde leggen meer nadruk op het versterken van het natuurlijke genezingsvermogen van het kind. Dit betekent niet dat neonatale infecties altijd zonder antibiotica kunnen worden behandeld. Het laat wel zien dat in een aantal situaties van vermoede infectie een zorgvuldige monitoring zonder antibiotica mogelijk is. Ook is niet bekend uit deze retrospectieve analyse of antibiotica echt nodig waren in alle gevallen in de antibioticagroep; er is wel aanzienlijke overbehandeling in alle NICU’s. Zowel onder de baby’s met als zonder antibiotica waren er abnormale klinische en laboratoriumparameters en was er behoefte aan ademhalingsondersteuning.

Meer weten?

Kom naar het live seminar van Nutriphyt – Rethink Foundation op 25 januari in Beringen (België), op 30 januari in Antwerpen (België) of op 3 februari in Breukelen (Nederland). Pediater dr. Ilse Rayen behandelt de natuurlijke gezondheid van het kind en (alleen) op 3 februari biedt Robert van Esch MSc. handvatten voor therapeutische interventies.

De informatie in dit artikel is afkomstig uit een studie van Vagedes et al. Het volledige artikel lees je hier.

call to action voor live seminar over het kind

Bron

Vagedes, J., et al. (2023). Antibiotic Use in a Neonatal Intensive Care Unit Practicing Integrative Medicine – A Retrospective Analysis, Journal of Integrative and Complementary Medicine, 2023 Oct 9