Gabriël Devriendt
Gabriël Devriendt heeft vanaf 1976 ruim
20 jaar voor diverse medische specialismen
gewerkt waarvan de laatste 10 jaar als
universitair productspecialist in de oncologie.
In deze jaren heeft hij zich vergaand op
het terrein van de farmacologie en biochemie
kunnen ontwikkelen.

Gabriel

Over Gabriël Devriendt

Als bioloog en botanicus had hij echter een grote affiniteit met plantaardige stoffen en hun synergie. Daarbij vond hij de synthetische analogen die de farmaceutische industrie ontwikkelde in veel gevallen geen verbetering om tot structurele gezondheidswinst te komen.

Tijdens zijn farmaceutische loopbaan is hij zich gaan verdiepen in de fytotherapie en nutritionele geneeskunde. Uiteindelijk is hij zich aan het einde van de vorige eeuw volledig gaan wijden aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve samengestelde voedingssupplementen. Met deze vorm van klinische voeding kon hij artsen en therapeuten bijstaan in het helpen van hun patiënten. Daarbij is hij zijn kennis uit gaan dragen via het geven van lezingen.

In het verleden had hij een goede relatie opgebouwd met vele artsen en professoren, waardoor hij bij hen ook de interesse voor fytotherapie en nutritionele geneeskunde kon opwekken. Zo kon hij aan de universiteit de klinische effecten van meerdere voedingssupplementen laten onderzoeken, hetgeen bij menig professor een evolutie in het denken teweeg heeft gebracht.

Behalve dat Gabriël zich heeft verdiept in de samenhang van (patho)fysiologische processen en omgevingsfactoren, is hij van jongs af aan verbonden met de psychologische en spirituele aspecten van het leven. Als kind had hij al een vergaande interesse in alles wat leeft en wilde hij later de mensen de schittering van de natuur laten zien. Het uitwisselen van kennis doet hij daarom met groot genoegen.

In België is hij een gewaardeerd spreker aan bijna alle Belgische universitaire centra (Brussel, Antwerpen, Leuven en Luik) en is hij gevraagd om zitting te nemen in een denktank van oncologen. Vanuit zijn wetenschappelijke en holistische visie op gezondheid en ziekte levert hij graag zijn bijdrage aan een natuurlijke vorm van gezondheidszorg. Ook in Nederland verrast hij artsen en therapeuten telkens weer met leerzame presentaties.