Fertility Congres 2019

14 december 2019

Hoe kunnen omgevingsinvloeden zoals milieu, voeding en leefstijl onze genetische expressie, gezondheid en vruchtbaarheid beïnvloeden?

Er is uitgebreid aandacht voor welke aanvullende factoren ingezet kunnen worden binnen de pre- en periconceptiezorg, teneinde een kinderwens in vervulling te laten gaan én bij te dragen aan de gezondheid van het nageslacht. 

Dit congres biedt daarbij uitzicht op zowel een bijdrage aan de kans op een spontane zwangerschap, als op een hogere slaagkans van reproductieve assistentie met minder kosten per geboorte en minder stress en teleurstelling.

Ochtendsessie: De wetenschap; een bron van inzicht voor het hoe en waarom van pre- en periconceptie-zorg. Inhoudelijk zal het ochtendprogramma worden ingeleid vanuit de milieubiologie en epidemiologie. Verder worden de mechanismen en de effecten op de vruchtbaarheid en gezondheid van de gameten en de gevolgen voor de volgende generatie uiteengezet.

Niet alleen zal de vrouwelijke kant, maar met nadruk ook het aandeel van de aanstaande vader op een succesvolle zwangerschap aan bod komen.

Middagsessie: Praktische invulling van patiëntgerichte zorg. In het middagprogramma worden evidence-based leefstijl- en voedingsgerelateerde interventies besproken en zal ook de rol van het vaginaal microbioom aan de orde komen als voorspellende factor voor het welslagen van IVF.

Actuele kennis om uw cliënt te informeren

Onderzoek toont met toenemende nauwkeurigheid aan hoe enerzijds omgevingsfactoren de vruchtbaarheid van de mens kunnen beïnvloeden en anderzijds de gezondheid van het kind.
Vanuit de milieubiologie, epigenetische epidemiologie, periconceptie epidemiologie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, brengt dit congres toepasbare feiten en inzichten voor huisartsen, gynaecologen en andere zorgverleners die stellen met een kinderwens informeren of behandelen.

Veranderende leefwereld en leefstijl

Vanuit de visie dat een veranderende leefwereld en leefstijl, ook ons ‘interne milieu’ beïnvloedt, is dit congres van belang om bewust te worden van de samenhang met de menselijke vruchtbaarheid en de gevolgen voor het nageslacht.
Daarbij benadrukt onderzoek binnen de transgenerationele epigenetica dat preconceptie een verantwoordelijkheid is van zowel de man als de vrouw. Of men nu een spontane zwangerschap nastreeft of uiteindelijk gebruik moet maken van reproductieve assistentie, de gezondheid van de gameten staat daarbij aan de basis van de vruchtbaarheid en het nieuwe leven.

Bijdrage aan een hogere slaagkans

Het beheersen van de kosten voor de gezondheidszorg, het optimaliseren van de slaagkans op een zwangerschap, de toenemende aandacht voor gecombineerde leefstijlinterventies en de compassie voor diegenen met een kinderwens, zijn belangrijke drijfveren voor het organiseren van dit fertiliteitscongres.

Sprekers

Periconceptional parental lifestyle: Bewijs voor de impact
op de gezondheid en de toepassing van gecombineerde
leefstijlinterventies.

dr. Annemarie Mulders is gynaecoloog-perinatoloog aan het Erasmus MC. 

Zij heeft specifieke belangstelling voor de periconceptieperiode als eerste tijdsvenster van de levensloop en richt zich op verbetering van de gezondheid en zorg voor aanstaande ouderparen, bij voorkeur voorafgaand aan de zwangerschap. Zij levert multidisciplinaire specialistische preconceptiezorg aan onder meer vrouwen met chronische ziekten en een belaste obstetrische voorgeschiedenis. Zij heeft expertise aangaande complicaties in de jonge zwangerschap en is hoofd van het Centrum Jonge Zwangerschap Erasmus MC en voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Jonge Zwangerschap van de NVOG. Zij was betrokken bij de totstandkoming van de landelijke multi-disciplinaire richtlijn Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Haar uiteindelijke doel is het verbeteren van de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties met de periconceptieperiode als kritisch aangrijpingspunt. 

Telomeren biologie binnen de ovariële veroudering,
vruchtbaarheid en IVF.

prof. dr. Wim Vanden Berghe is professor van het laboratorium voor Protein-
science, Proteomics & Epigenetic Signaling (PPES) aan de Universiteit van Antwerpen.

Blootstelling aan voedingsstoffen, toxines, endocriene verstoorders, hormonen, honger en stress kan langdurige gevolgen hebben door epigenetische mechanismen die de interpretatie en expressie van de genetische DNA-blauwdruk beïnvloeden. Zo worden chronische inflammatie-condities geregistreerd in het genoom, wat resulteert in toename of versnelde progressie van diverse ziektes zoals autoimmuunziektes, kanker, neurodegeneratie, cardiovasculaire ziektes, zwaarlijvigheid en veroudering.

Leefstijlinterventies en adequate voedingssuppletie
bij hoog gedoseerde ovariële stimulatie.

dr. Wim Decleer is gynaecoloog en diensthoofd van het fertiliteitscentrum AZ
Jan Palfijn in Gent waar ongeveer 6000 cycli per jaar worden doorgevoerd.

Zowel de chirurgische, andrologische, endocrinologische, als de laboratorium-technische kant zijn daar volledig uitgebouwd. De laatste jaren heeft zijn team zich steeds meer toegelegd op het voorkomen van complicaties, respectievelijk in de detectie en behandeling van epigenetische veranderingen die door de ovariële stimulatie en/of de omgevingsfactoren kunnen worden uitgelokt. Deze interessegebieden worden geïllustreerd door multiple voordrachten en publicaties ter zake. Een mooi voorbeeld is de recent gepubliceerde genexpressie van implantatiegenen ter hoogte van de eicel, die ook gedetecteerd kunnen worden ter hoogte van de interne cumuluscellen, waardoor de implantatiecijfers significant kunnen worden verhoogd. 

Adviezen voor preconceptiezorg en optimale vruchtbaarheid: context van de wensouders als leidraad voor advies.

Greetje van den Eede is kinderwensconsulente en behaalde een postgraduaat preconceptionele zorg in 2013. Wat ooit begon als een ervaringsdeskundigheid is uitgegroeid tot 20 jaar professionele praktijkervaring. De inspiratie, kennis, ervaring en grote vakkundige betrokkenheid vormen de basis voor het doceren aan verloskundigen. In 2018 presenteerde zij haar boek ‘Vruchtbaarder dan je denkt; Gids voor iedereen met een kinderwens’.

Zijn alle pasgeborenen even oud?
Omgevingsfactoren en het verschil in biologisch leeftijd.

prof. dr. Tim Nawrot is hoogleraar milieu-epidemiologie aan de universiteit van Hasselt en Leuven.

Zijn onderzoek richt zich op de effecten van omgevingsinvloeden vroeg in het leven (in utero) en de gevolgen voor de verouderingprocessen. Zo kunnen bijvoorbeeld minder gunstige condities waaronder prenatale blootstelling aan luchtvervuiling, maar ook overgewicht van de aanstaande moeder, de voorbe- schiktheid om oud te worden beïnvloeden. In 2013 ontving hij van het ERC (European Research Counsil) een prestigieuze Starting Grant waardoor hij onder meer in staat was de ENVIRONAGE birth cohort studie op te zetten (ENVIRonmental influence ON AGEing in early life).

Invloeden van de vader op een succesvolle zwangerschap.

prof. dr. Adelheid Soubry is hoogleraar epigenetische epidemiologie aan de universiteit Leuven. 

Binnen het terrein van de ‘Developmental Origin of Health and Disease’ (DOHaD) heeft zij zich vooral toegelegd op de invloed van leefstijl, omgevingsinvloeden en milieutoxines op de mannelijke gameten. Zij is de grondlegger van de ‘Paternal Origins of Health and Disease’ (POHaD) waarbij de omgevingsinvloeden van de vader op het kind worden onderzocht.  Defecten in de epigenetische mechanismen in de spermacel kunnen leiden tot permanente modificaties die invloed kunnen hebben op de mannelijke vruchtbaarheid of de gezondheid van het kind. Zij werkt onder meer samen met de Duke University en NC State University in de VS en kreeg een Toxicology and Environmental Health Award toegekend.

Zijn alle pasgeborenen even oud?
Fertility microbiome profiling: Vaginaal microbioom als
voorspellende factor voor de slaagkans van IVF.

dr. Jonathan de Jonge is mede oprichter en COO van ARTPred B.V. dat bekend is vanwege de ontwikkeling van een CE-gecertificeerde test om de uitkomst van een IVF-behandeling te kunnen voorspellen: ReceptIVFity. 

Vanuit een kruisbestuiving van diverse specialismen heeft hij de innovaties en doorontwikkeling geleid om op grond van het vaginaal microbioom de slaagkans van IVF te kunnen bepalen. Jonathan studeerde milieu- en gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht, promoveerde op
immunomodulatie en specialiseerde zich verder in toxicology en Bio-business. Hij werkte onder meer voor de universiteit van  Maastricht en het RIVM. Jonathan is uitvinder van twee patent-toepassingen en auteur van diverse boeken, peer-reviewed publicaties, rapporten en meerdere bedrijfsplannen waarvoor hij meerdere malen bekroond is.

Moderator

dr. Jan Peter de Bruin is gynaecoloog en subspecialist
voortplantingsgeneeskunde. 

Na zijn opleiding tot gynaecoloog startte hij in 2005 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch. Daar is hij verantwoordelijk voor het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Hij zette zich in voor het optimaliseren van de kwaliteit van de fertiliteitzorg. Hierdoor behaalde het Centrum Voortplantingsgeneeskunde in 2010, als een van de eerste in Nederland, een ISO-kwaliteitscertificaat. Ieder jaar neemt hij initiatief tot verbeteringsprojecten die de
patiëntgerichtheid verbeteren en de zorg moderniseren. Zo is een Digitale Kinderwens Poli gestart met inmiddels meer dan 1000 leden. Hij promoveerde in 2001 op onderzoek naar de afname van de eicelvoorraad. Daarna richtte hij zijn onderzoek onder meer op innovaties in IVF-behandelingen en de
diagnostiek en behandeling van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen.

De organisatie van dit congres is een samenwerking tussen ReThink Foundation & Pures Research & Education

Pures

Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven

Openbaar Vervoer
Vanuit Eindhoven centraal station is het mogelijk om de buslijnen 7, 117, 317 en 318 te nemen. Deze bussen stoppen allen voor het hotel.