2-daagse scholing

4 t/m 5 september 2020

9:00 – 17:00 uur
Van der Valk Houten (Utrecht)

Robert van Esch MSc studeerde in 2005 af aan de Academie voor Mesologie. Daarna volgde hij het gehele opleidingstraject voor therapeut volgens de PsychoNeuroImmunologie (PNI), waarna hij deelnam aan het masterprogramma klinische PNI aan de Universiteit van Gerona, dat hij in 2013 afsloot met een diploma (MSc). In 2010 en 2011 volgde hij modules westerse Fytotherapie bij de bacheloropleiding van Hogeschool Saxion Next. Sinds 2004 heeft Robert praktijkvoering in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

De meetbaarheid van chronische vermoeidheid

De meeste klinische verschijnselen van chronische vermoeidheid zijn aspecifiek. Ze ontstaan vaak geleidelijk in de loop van maanden of zelfs jaren. Vaak wordt bij vermoeidheid een relatie gelegd met de bijnieren. Toch hoeft chronische moeheid niet enkel en alleen samen te hangen met bijnierinsufficiëntie. Ook de cellulaire energieproductie en de beschikbaarheid van essentiële bouwstenen, zoals vitaminen en aminozuren, kunnen en rol spelen bij vitaliteit. Bovendien is het functioneel antwoord te vinden op de vraag of bijnierinsufficiëntie altijd een primair fenomeen is of soms een secundaire oorzaak kent.

Tijdens de scholingsdagen zullen alle aspecten van energieproductiecapaciteit besproken worden: van citroenzuurcyclus in de mitochondria tot centrale aansturing van de hormoonassen. Uiteraard wordt tevens de toepassing ingebracht van laboratoriumdiagnostiek bij de objectivering van verminderde vitaliteitbeleving.

Hoofddoel
De scholingsdagen zijn gericht op het analyseren, objectiveren en verklaren van de verstoringen die ten grondslag liggen aan het verminderd functioneren van de werkingsmechanismen, die energieproductie garanderen.

Leerdoelen
–  De deelnemer heeft na deelname meer kennis en inzicht verworven van de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan chronische vermoeidheid;
–  De deelnemer is na deelname in staat symptomatologie te koppelen aan het gericht aanvragen en kunnen interpreteren van biomedisch testen;
–  De deelnemer kan na deelname de weergave van fysiek substraat, zoals waargenomen aan de hand van microbiologie, vertalen naar praktische interventie.

Scholingsdagen met accreditatiepunten.
Wanneer u deelneemt aan een scholingsdag van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat.
ReThink heeft bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

ANVAG | AVIG | CAT | FAGT | KTNO | LVNT | MBOG | NOAG | NVKH | NVST | NVVM | NWP | VBAG | VIV | VNRT | VVET | ZHONG

Programma

Programma wordt nader bekend gemaakt!

Ticketprijs € 225,- per persoon

Incl. full-color syllabi, uitgebreide lunch, water/koffie/thee, fruit en snacks.

Vrijdag 4 september 2020 t/m
Zaterdag 5 september 2020

Van der Valk Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten