Online cursus: De kenmerken van (dys)methylatie

Verdere informatie volgt snel! 

Robert van Esch MSC studeerde in 2005 af aan de Academie voor Mesologie. Daarna volgde hij het gehele opleidingstraject voor therapeut volgens de PsychoNeuroImmunologie (PNI), waarna hij deelnam aan het masterprogramma klinische PNI aan de Universiteit van Gerona, dat hij in 2013 afsloot met een diploma (MSc). In 2010 en 2011 volgde hij modules westerse Fytotherapie bij de bacheloropleiding van Hogeschool Saxion Next. Sinds 2004 heeft Robert praktijkvoering in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

De kenmerken van (dys)methylatie

Methylatie is het belangrijkste biochemische mechanisme in het lichaam. Het is onderdeel van diverse fysiologische processen die ook gerelateerd worden aan epigenetische invloeden.

Tijdens de scholingsdag wordt onder meer nauwgezet stilgestaan bij de diverse vormen van genetische programmering, waarbij methylatie direct en indirect een rol speelt. Tevens wordt een aantal invloeden in kaart gebracht dat direct impact kan hebben op de methylatie en indirect op de expressie van het DNA. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke biochemische afwijkingen (dysmethylatie) en micronutriëntenstatus. Deze observaties vormen vervolgens de insteek van waaruit verantwoorde therapeutische interventies worden besproken.

Hoofddoel
De scholingsdag is gericht op het determineren en verdiepen van begrippen en mechanismen waarbij methylatie betrokken is. Ook wordt gesproken over de waarneembare gevolgen en hierop afgestemde therapeutische interventies.

Leerdoelen
– De deelnemer heeft na deelname meer kennis en inzicht verworven van methylatieprocessen;
– De deelnemer is na deelname in staat biochemische afwijkingen te koppelen aan het verantwoord toepassen van interventies met specifieke micronutriënten;

Programma

Programma wordt nader bekend gemaakt!

Kosten online cursus € 79,- per persoon