Berberine helpt bij prikkelbare darmsyndroom

Robert van Esch MSc.

Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is een frequente voorkomende aandoening, die de levenskwaliteit van de patiënten die hieraan lijden, sterk beïnvloedt. PDS komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Volgens de Rome III-criteria kent PDS een prevalentie tot wel 29,2 procent van de algemene bevolking. Het subtype van PDS met diaree (PDS-D) komt voor bij ongeveer 23,4 procent van de patiënten. Het ziektemechanisme in PDS-D is nog niet volledig gekend, maar verschillende factoren zoals viscerale hypersensitiviteit, ontsteking van de darmmucosa en veranderingen in het darmmicrobioom werden reeds naar voren gebracht.

Berberine is een erg interessante fytonutriënt waarvan reeds werd aangetoond dat het een anti-microbiële activiteit heeft. Het kan diarree verminderen en de motiliteit in de darm bidirectioneel reguleren. In deze studie willen de onderzoekers daarom nagaan of de orale toediening van berberine effectief de symptomen van PDS-D patiënten kan verminderen. Dit is onderzocht in een gerandomiseerde dubbel-blind placebogecontroleerde studie bij 164 patiënten.

Positief effect berberine

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat de frequentie van diarree in de berberine-groep significant was gedaald na 8 weken inname van berberine(figuur 1A, p<0,001). Deze daling leidde zodoende tot een significant lagere frequentie van diarree in de berberine-groep vergeleken met de placebo-groep (p=0,032).

Inname van berberine zorgde tevens voor een daling van 64,4% in de frequentie van buikpijn, wat een significant grotere daling betekent dan de 29,4% bij de placebo-groep (figuur 1B, p<0,01).

Tenslotte werd ook aangetoond dat de behandeling met berberine de IBS symptoonscore en de angst- en depressiescores significant verlaagde en zorgde voor een significant hogere levenskwaliteit in vergelijking met placebo.

Berberine verbetert symptomen en levenskwaliteit

Er kan dus geconcludeerd worden dat orale inname van berberine gunstig en effectief is voor het verbeteren van de symptomen en de levenskwaliteit bij patienten met PDS-D.

Bron: A Randomized Clinical Trial of Berberine Hydrochloride in Patients with Diarrhea-Predominent Irritable Bowel Syndrome – Chen et al. (Phytother. Res.), 2015