dinsdag 11 oktober 2022 19:00 - 21:00

WETENSCHAPPELIJK WEBINAR

Live te bekijken op dinsdag 11 oktober
19:00 – 21:00 uur

Inhoud wetenschappelijk webinar:
– Presentatie Robert van Esch (120 min.)
– Link om de presentatie op een later tijdstip te bekijken.

_E1A0180

Een systemische benadering van gebitsontstekingen
Robert van Esch MSc.
Duur: ca. 2 uur

De integrale benadering van het mondmicrobioom

Uit steeds meer onderzoek blijkt het microbioom een belangrijke speler bij pathofysiologie van een spectrum aan ziektebeelden. Sommige wetenschappers noemen het microbioom zelfs een orgaan vanwege diens rol bij metabolisme, afweerregulatie en afweercompetentie. 
Ook in de mondholte en alle ruimten die hiermee verbonden zijn leven ontelbare micro-organismen, die de balans tussen een gezond gebit en gebitsaantasting bewaken. De betrokkenheid van specifieke, dominante bacteriën bij de etiologie van gebitsaandoeningen, zoals  parodontitis, is onomstreden en aangrijpingspunt voor therapeutische interventies. Gezien de aanwezigheid en mogelijke betrokkenheid van deze ongunstige bacteriën bij de pathologie van aandoeningen buiten de orale ruimte, kan tijdige waarneming en interventie gericht op het normaliseren van de interactie tussen het lokale en intestinale microbioom en aanverwante afweermechanismen van grote waarde zijn.
  
De scholing is gericht op het duiden en analyseren van het microbioom in algemene zin en die van het orale microbioom in het bijzonder. Daarbij wordt nauwgezet gekeken naar de pathofysiologische ontwikkeling van parodontitis en de oplossing hiervan.
Ticket TypePriceCart
Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Onder voorbehoud99.00


Seminar migraine, hoofdpijn en vermoeidheid | Gegarandeerd99.00