dinsdag 31 december 2024 09:00 - 16:30 Van der Valk Houten Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

ONLINE SEMINAR

U kunt dit online seminar op ieder moment starten.

Gabriël Devriendt
Gabriël Devriendt heeft vanaf 1976 ruim
20 jaar voor diverse medische specialismen
gewerkt waarvan de laatste 10 jaar als
universitair productspecialist in de oncologie.
In deze jaren heeft hij zich vergaand op
het terrein van de farmacologie en biochemie
kunnen ontwikkelen. Lees meer…

Gabriel

Prijs: € 69,-

– Toegang tot het online seminar
– Presentatie Gabriël Devriendt (130 min.)
– Presentatie Francine van Broekhoven (47 min.)
– Twee full-color syllabi per post

(Borst)tumoren: Een genetische, epigenetische en mitochondriale kijk op het ontstaan

Door intensief onderzoek in de 21e eeuw zijn twee misvattingen in het ontstaan van tumoren uiteindelijk naar de achtergrond verdwenen: (1) het feit dat kanker een zuiver cel-intrinsieke oorsprong kent als gevolg van genetische mutaties en (2) de opvatting dat maligne cellen hun energie vooral uit aerobe glycolyse halen. Naast het belang van de tumor micro-omgeving wordt ook de fundamentele invloed van het mitochondriaal metabolisme en mitochondriale dysfunctie op alle stappen van de oncogenese steeds meer erkend.

Vandaar zullen in dit seminar verschillende mitochondriale aspecten in het ontstaan van tumoren worden besproken. Daarnaast zal ook verduidelijkt worden welke rol de oestrogenen kunnen spelen op het mitochondriaal metabolisme en hoe het lichaam hiermee omgaat bij het behandelen van tumoren.


Tweede spreker Francine van Broekhoven – Medische thermografie in de preventie van borstkanker

Thermografie biedt een preventief en fysiologisch onderzoek aan wat een verschil kan maken in het leven van een vrouw. Na de dood van haar moeder, die stierf aan de gevolgen van borstkanker in 2012, zocht Francine alles over preventie in borstkanker. Geschokt over het feit dat er geen informatie te vinden was vertrok Francine naar de V.S voor haar opleiding Medisch Thermografie. Thermografie biedt een preventief en fysiologisch onderzoek aan wat een verschil kan maken in het leven van een vrouw. Eerder weten wat ze kan doen aan borstverzorging maakt dat vele klachten opgelost kunnen worden voordat ze tot ernstige klachten hoeven te leiden.

Francine (1964) woont in Rotterdam en is oprichtster van De Groene Zuster. Een bedrijf wat aan medische thermografie doet op vele plaatsen in Nederland en België. Francine heeft in december 2019 haar 5.000ste borstonderzoek gedaan met medische thermografie. Ze is zeer goed op de hoogte van de vele kanten van thermografie. Haar contacten met therapeuten, artsen en tandartsen geeft de thermografie een verdiende plaats in de huidige leefstijlgeneeskunde.

Inhoud online programma:

1.   U ontvangt per post 2 full-color syllabi met de sheets de presentatie.

2.  Toegang tot video-opnamen gedurende 28 dagen. Totaal circa 3 uur.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u direct de link met toegang tot de video-opnamen. Ook sturen wij u de syllabus per post toe. Normaal gesproken zult u deze binnen enkele werkdagen ontvangen. U heeft na aankoop 28 dagen toegang tot de video’s, rekeninghoudend met de verzending van de syllabus kunt het online programma minimaal 14 dagen volgen.

Online programma accreditatiepunten
Vanwege de oudere verschijningsdatum is dit seminar niet meer geaccrediteerd.


De informatie in deze opname is vervaardigd door ReThink Foundation en is bestemd voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met voeding, leefstijl en gezondheid. De informatie is niet bestemd voor derden zoals consumenten en patiënten. Deze informatie mag niet verder worden verspreid of gebruikt binnen het therapeutische en publieke domein, tenzij nadrukkelijk met ReThink Foundation overeen gekomen.

Ticketprijs € 69,- per persoon

Toegang tot de video-opname (28 dagen)
en twee full-color syllabi.

Ticket TypePriceCart
Aspecten in het ontstaan van (borst)tumoren 28-11-202099.00

Read More