2-daagse scholing

23 t/m 24 oktober 2020

9:00 – 17:00 uur
Van der Valk Houten (Utrecht)

Robert van Esch MSc studeerde in 2005 af aan de Academie voor Mesologie. Daarna volgde hij het gehele opleidingstraject voor therapeut volgens de PsychoNeuroImmunologie (PNI), waarna hij deelnam aan het masterprogramma klinische PNI aan de Universiteit van Gerona, dat hij in 2013 afsloot met een diploma (MSc). In 2010 en 2011 volgde hij modules westerse Fytotherapie bij de bacheloropleiding van Hogeschool Saxion Next. Sinds 2004 heeft Robert praktijkvoering in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

Robert van Esch

Schildklierdiagnostiek: de stand van zaken

Schildklieraandoeningen komen vaak voor in de medische praktijk, ofschoon de symptomatologie niet altijd wordt (h)erkend. Vrouwen krijgen vier maal vaker met schildklierproblematiek te maken dan mannen. Daarbij in acht genomen dat de disfunctie diverse oorzaken kan hebben en soms secundair is, kan sprake zijn van een behoorlijke complexiteit die niet eenvoudig te duiden is. De status van micronutriënten, het functioneren van andere hormoonassen, de programmering van het immuunsysteem en belasting met milieutoxinen spelen allemaal een rol bij het optimaal functioneren van de schildklier. Desondanks dient de (para)medicus de belangrijkste grootheden in oogschouw te nemen.

Tijdens de scholingsdagen zullen deze grootheden aan bod komen en gekoppeld worden aan diagnostiek, pathofysiologie en de diverse behandelmogelijkheden, die zijn voortgekomen uit de synergie van wetenschappelijke kennis en empirie.

Hoofddoel
De scholingsdagen zijn gericht op het analyseren, objectiveren en verklaren van de verstoringen die ten grondslag liggen aan het verminderd functioneren van de schildklier.

Leerdoelen
– De deelnemer heeft na deelname meer kennis en inzicht verworven van de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan schildklierdisfunctie;
–  De deelnemer kan na deelname relaties leggen tussen de hormonale as die schildklierhormonen produceert en de andere hormoonassen van het lichaam;
–  De deelnemer is na deelname in staat symptomatologie te koppelen aan het gericht aanvragen en kunnen interpreteren van biomedisch testen;
–  De deelnemer kan na deelname de weergave van fysiek substraat, zoals waargenomen aan de hand van microbiologie, vertalen naar praktische interventie.

Scholingsdagen met accreditatiepunten.
Wanneer u deelneemt aan een scholingsdag van ReThink, ontvangt u na afloop een certificaat.
ReThink heeft bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

ANVAG | AVIG | CAT | FAGT | KTNO | LVNT | MBOG | NOAG | NVKH | NVST | NVVM | NWP | VBAG | VIV | VNRT | VVET | ZHONG

Programma

Programma wordt nader bekend gemaakt!

Ticketprijs € 225,- per persoon

Incl. full-color syllabi, uitgebreide lunch, water/koffie/thee, fruit en snacks.

Vrijdag 23 oktober 2020 t/m
Zaterdag 24 oktober 2020

Van der Valk Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten

live seminar