Online programma

Robert van Esch MSc studeerde in 2005 af aan de Academie voor Mesologie. Daarna volgde hij het gehele opleidingstraject voor therapeut volgens de PsychoNeuroImmunologie (PNI), waarna hij deelnam aan het masterprogramma klinische PNI aan de Universiteit van Gerona, dat hij in 2013 afsloot met een diploma (MSc). In 2010 en 2011 volgde hij modules westerse Fytotherapie bij de bacheloropleiding van Hogeschool Saxion Next. Sinds 2004 heeft Robert praktijkvoering in afwisselende samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen op het gebied van functionele geneeskunde en fytotherapie.

Schildklierdiagnostiek: de stand van zaken

Schildklieraandoeningen komen vaak voor in de medische praktijk, ofschoon de symptomatologie niet altijd wordt (h)erkend. Vrouwen krijgen vier maal vaker met schildklierproblematiek te maken dan mannen.

Daarbij in acht genomen dat de disfunctie diverse oorzaken kan hebben en soms secundair is, kan sprake zijn van een behoorlijke complexiteit die niet eenvoudig te duiden is. De status van micronutriënten, het functioneren van andere hormoonassen, de programmering van het immuunsysteem en belasting met milieutoxinen spelen allemaal een rol bij het optimaal functioneren van de schildklier. Desondanks dient de (para)medicus de belangrijkste grootheden in oogschouw te nemen.

Inhoud online programma:

1.   U ontvangt per post de full-color syllabus met de sheets de presentatie.

2.  Toegang tot video-opnamen gedurende 21 dagen. Totaal circa 2:00 uur.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u direct de link met toegang tot de video-opnamen. Ook sturen wij u de syllabus per post toe. Normaal gesproken zult u deze binnen enkele werkdagen ontvangen. U heeft na aankoop 21 dagen toegang tot de video’s, rekeninghoudend met de verzending van de syllabus kunt het online programma minimaal 14 dagen volgen.

Online programma accreditatiepunten
ReThink heeft bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd voor dit online programma: AVIG, ZHONG, NWP, NVKH, NOAG, MBOG, KTNO, NVST, VVET, VBAG, VNRT, CAT, FAGT, LVNT en NVVM. Zodra accreditatie door de beroepsvereniging is verleend zal dat hier worden vermeld.

Kosten online training € 69,- per persoon