Genetische modificatie met methylgroepen en acetylgroepen