De taxonomische en fylogenetische relatie tussen mitochondria en bacteriën