1 op de 3 Westerse kinderen onder de 3 jaar heeft een zink tekort

Gabriël Devriendt
Sander Beel

Uit recent onderzoek, gepubliceerd in het internationale voedingsvaktijdschrift Nutrients, blijkt dat een zinkdeficiëntie vaak voorkomt bij Nederlandse, Duitse of Engelse jonge kinderen. In een groep van 278 jonge kinderen uit deze West-Europese landen in de leeftijd van een tot drie jaar bleek een derde een zinktekort te hebben. Zinkdeficiëntie heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid zoals een groeistoornis en een afname van de afweer.

Jonge kinderen hebben een verhoogd risico om een zinkdeficiëntie te ontwikkelen omdat ze bij een groeispurt zeer veel zink verbruiken. Een zinkdeficiëntie werd gedefinieerd als een serum zinkconcentratie <9.9 µmol/L. Een totaal van 278 kinderen werden geïncludeerd met een mediane leeftijd van 1,7 jaar (Q1-Q3: 1,2-2,3). De prevalentie van zinkdeficiëntie was 31,3%.

Vreemd genoeg was de zinkinname via de voeding niet geassocieerd met een zinkdeficiëntie in deze studie; die was namelijk voldoende bij deze groep kinderen. De samenstelling van het dieet zou de intestinale zinkabsorptie kunnen beïnvloeden. Zo belemmeren fytaatzuren uit granen de zinkopname. En bevordert eiwit, met name dierlijk eiwit ten opzichte van plantaardig eiwit, de zinkabsorptie. Dit zou (gedeeltelijk) kunnen verklaren waarom er geen verband werd gevonden tussen zinkdeficiëntie en de inname van zink via het dieet.

Resultaten en Conclusie:

 • Onderzoek onder 278 gezonde kinderen tussen 1-3 jaar 
  • 85,3% in Duitsland (237)
  • 13,3% in Nederland (37)
  • 1,4% in UK (4)
 • Zinktekort bij bijna 1 op de 3 kinderen (serum zinkconcentratie <9.9 μmol/L)
 • Verhoogd risico bij jonge kinderen door verhoogde nood tijdens groei
 • Zinktekort niet geassocieerd met de inname via de voeding! (gem. 5.6 mg/dag = voldoende)
  • Andere factoren van belang! Namelijk samenstelling van het dieet.
 • Plantaardig / graan-rijk dieet met veel fytaten,  die de Zink absorptie inhibiren.
  • Nood aan goed opneembare vormen van zink!

Bron: Prevalence of Zinc Deficiency in Healthy 1-3-Year-Old Children from Three Western European Countries.
Vreugdenhil et al. (Nutrients), gepubliceerd oktober 2021